Územný plán obce Zuberec, Zmeny a doplnky č. 1 – NÁVRH – oznámenie o začatí pripomienkového konania

Publikované dňa: 13.1.2022

Obec Zuberec ako príslušný orgán územného plánovania týmto oznamuje, že začína prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Zuberec, Zmeny a doplnky č. 1“ v zmysle §-u 22 a §-u 31 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení  (stavebný zákon). S návrhom Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zuberec sa môžete oboznámiť na úradnej tabuli obce Zuberec, umiestnenej pri Obecnom úrade v Zuberci, na Obecnom úrade Zuberec (v úradných hodinách) a na webovej stránke obce www.zuberec.sk (v časti Úradná tabuľa).

Začatie prerokovania – UPN-O Zuberec – Zmeny a doplnky č. 1

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 19.1.2022

Publikované dňa: 18.1.2022

vyhlaska_3  –  k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest vyhlaska_4 – dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa vyhlaska_5 – k obmedzeniam hromadných podujatí vyhlaska_6 –  k obmedzeniu prevádzok TS_vyhlasky_20220117

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platné od 12.1.2022

Publikované dňa: 12.1.2022

vyhlaska_2 – k organizácii hromadných podujatí

Večer v múzeu

Publikované dňa: 3.1.2022

Pozývame vás  každú stredu od 16:30 do 19:00 hod. do Múzea oravskej dediny na „Večer v múzeu“ – individuálnu prehliadku rozsvietenej expozície múzea. V rámci prehliadky si možno vychutnať atmosféru večera na starej oravskej dedine.

Publikované dňa: 22.12.2021

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platné od 17.12.2021

Publikované dňa: 22.12.2021

vyhlaska_306-1  – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok vyhlaska_307-1 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Zuberské noviny 2021

Publikované dňa: 21.12.2021

  Zuberské noviny 1/2021 Formát PDF – 1,0 MB   Zuberské noviny 2/2021 Formát PDF – 1,0 MB   Zuberské noviny 3/2021 Formát PDF – 1,0 MB   Zuberské noviny 4/2021 Formát PDF – 0,7 MB    

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2021

Publikované dňa: 17.12.2021

UZNESENIE zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 09. 02. 2021 UZNESENIE z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 25. 02. 2021 UZNESENIE z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 29. 04. 2021 UZNESENIE z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 24. 06. 2021 UZNESENIE z 21….

Staršie aktuality »