Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Publikované dňa: 26.11.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00 h. (viac…)

Zmena sídla Turistickej informačnej kancelárie

Publikované dňa: 29.10.2019

Oznamujeme vám, že Turistická informačná kancelária je presťahovaná do Domu služieb, Záhradná 288, Zuberec, tel.: 0903 548 080.  

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji

Publikované dňa: 7.11.2019

Rada mládeže Žilinského kraja v 4. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách.

Vidiečanova Habovka

Publikované dňa: 15.11.2019

Obec Habovka a Oravské kultúrne stredisko Vás srdečne pozýva na celoštátnu súťaž a prehliadku hudobného folklóru Vidiečanova Habovka, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. a 17. novembra 2019 v sále kultúrneho domu v Habovke. Predstavia sa najúspešnejšie spevácke skupiny, ľudové hudby, sólisti speváci a inštrumentalisti z celého Slovenska. Program Vidiečanovej Habovky začne zajtra od 14.00…

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2019

Publikované dňa: 7.11.2019

UZNESENIE z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 28. 02. 2019 UZNESENIE zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 09. 05. 2019 UZNESENIE z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 13. 06. 2019 UZNESENIE zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 27. 06. 2019 UZNESENIE zo 7….

Katarínsky bazár

Publikované dňa: 6.11.2019

Rodičovské združenie Vás srdečne pozýva na Katarínsky bazár, ktorý sa bude konať v dňoch 25. – 26.11.2019 v priestoroch Základnej školy v Zuberci. Hlavnou myšlienkou bazáru je predaj úžitkových vecí (odev, domáci textil, školské potreby, knihy, pomôcky a potreby v domácnosti, elektronika, atď.). Možno aj vy doma máte jednu či niekoľko praktických vecí, ktoré nevyužívate, a práve tie môžu dobre…

Tradície v našich srdciach

Publikované dňa: 5.11.2019

Materské centrum Dupajda v Nižnej Vás 8. 11. 2019 pozýva na oddychový piatkový večer, plný príbehov, tradícií, návratu do minulosti a toho, čo naše prastaré mamy, otcovia odovzdali našim babkám, dedkom a tie našim mamám, otcom… O už zabudnutých zvykoch, slávnostiach, sviatkoch a všeličom krásnom. Jednoducho o našej histórii. O tom z čoho do dnes…

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Zuberci

Publikované dňa: 4.11.2019

Názov projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Zuberci Prijímateľ: Obec Zuberec Kód projektu v ITMS2014+: 302021J162 Miesto realizácie projektu: Budova Základnej školy s materskou školou Zuberec so sídlom A. Bažíka 20, ktorej zriaďovateľom je obec Zuberec Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Prioritná…

Zasadnutie obecného zastupiteľstva – pozvánka

Publikované dňa: 4.11.2019

Vo štvrtok 07. 11. 2019 o 15.00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v budove Turistickej ubytovne pod Grápou. Pozvánka – Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 07.11.2019

Staršie aktuality »