Mimoriadne opatrenia obce Zuberec – 19.03.2020

Publikované dňa: 19.3.2020

Vážení občania,

na základe vládou prijatých opatrení v súvislosti so šírením nebezpečného koronavírusu sa od dnes na 14 dní zakazuje maloobchodný predaj tovaru a služieb okrem predajní potravín, lekárni a predajní zdravotníckych pomôcok, drogérií, pohonných hmôt a palív, novinových stánkov, predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, prevádzok telekomunikačných operátorov, poštových, bankových a poisťovacích služieb, donáškových služieb a e-shopov. Všetky ostatné obchody a prevádzky poskytujúce služby musia byť zatvorené.

Všetkým osobám, ktoré sa vracajú zo zahraničia naďalej platí povinná 14-dňová domáca izolácia, ktorá sa ale vzťahuje už na všetky osoby bývajúce s nimi v spoločnej domácnosti. Zásobovanie nevyhnutnými tovarmi si tieto domácnosti zabezpečia prostredníctvom príbuzných, v krajnom prípade sa môžu obrátiť o pomoc na starostu obce na č.t. 0910 888 278. Aj tu však treba dodržiavať karanténu, to znamená, že nemôže dôjsť ku kontaktu osôb v karanténe s osobou, ktorá im prinesie tovar.

Všetkým v záujme ochrany zdravia odporúčame, aby sa čo najmenej pohybovali mimo svojich domácností. Nie sú vhodné rodinné návštevy, návštevy ihrísk a detských ihrísk. Obchod s potravinami navštevujte len v nevyhnutnej miere a aj tu odporúčame ochranné rúška, aj podomácky vyrobené, alebo aspoň provizórnu ochranu tváre (navlhčená vreckovka, šál a pod.). Nedotýkajte sa zbytočne vyloženého tovaru. Pri odchode z domácnosti a pri návrate si dôkladne umývajte ruky.

Zároveň Vám oznamujeme, že Obecný úrad prechádza do obmedzeného režimu. Aby sa predišlo šíreniu nákazy prerušuje sa až do odvolania výber dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov. Zamestnanci obce prechádzajú podľa potreby na prácu v uzamknutom úrade, na prácu z domu resp. do pracovnej pohotovosti a vykonávať sa budú len mimoriadne úkony, ktoré neznesú odklad. V takomto prípade kontaktujte starostu obce na telefónom na č. 0910 888 278 alebo e-mailom na adrese obec@zuberec.sk, starosta@zuberec.sk.

Obec Zuberec vyzýva všetkých ľudí, ktorí sa nachádzajú v našej obci k zodpovednosti a nepodceňovaniu situácie spojenej so šírením koronavírusu. Zároveň vyzývame všetkých k dodržiavaniu opatrení vydaných Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky

Obec zabezpečuje výrobu ochranných  rúšok pre zuberských dôchodcov, a bude ich doručovať priebežne podľa možností výroby.

Obec Zuberec vyzýva ubytovateľov, aby počas platnosti preventívnych opatrení mimoriadnej situácie neposkytovali ubytovacie služby pre hostí a turistov

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie výziev. Je to v záujme zdravia nás všetkých

Obec Zuberec

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19_šiesta aktualizácia.

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ 5. aktualizácia

Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020

Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok 16-03-2020

10 odporúčaní pri COVID-19

COVID-19_Čo robiť ak ste chorý

COVID-19_Osoby s vyšším rizikom ochorenia

COVID-19_Pomoc sebe a druhým

Mimoriadne opatrenia obce Zuberec

Publikované dňa: 16.3.2020

Obec Zuberec v súvislosti s usmerneniami Ministerstva vnútra, následne s usmernením Krízového štábu SR vo veci šírenia ochorení koronavírusom COVID-19 na území Slovenskej republiky, prijíma tieto opatrenia s platnosťou od 12.3.2020: Žiadame občanov, aby pri vybavovaní úradných záležitostí na Obecnom úrade v Zuberci v maximálnej možnej miere využívali inú ako osobnú formu na vybavenie svojej požiadavky. Odporúčame…

Vyhlásenie Mimoriadnej situácie na území Slovenska v súvislosti s Koronavírusom 2019-nCoV – informácie a opatrenia, usmernenie ku karanténe – aktualizované 1. 4. 2020

Publikované dňa: 10.3.2020

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a protiepidemiologické opatrenia prevencie koronavírusu COVID – 19  je v nemocniciach prísny zákaz návštev. V prípade, že sa občan vrátil z pobytu z rizikových oblastí, je potrebné ostať v domácom prostredí a telefonicky kontaktovať svojho obvodného lekára, alebo Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na t.č. 112.

Oznam lekárne Arnika v Zuberci

Publikované dňa: 18.3.2020

Lekáreň Arnika Vám oznamuje, že lekáreň ARNIKA V Zuberci bude otvorená v pracovných dňoch v čase od 7:00 – 13:00 hodiny.

Prázdninový režim v doprave na území ŽSK

Publikované dňa: 13.3.2020

ZSSK mení grafikon a uľahčuje vrátenie cestovných dokladov. Od dnes 13. 03. 2020 sa pripravte na nasledujúce výrazné obmedzenia: ZSSK

Lyžiarske strediská Roháče – Spálená a Janovky zatvorené

Publikované dňa: 12.3.2020

Oznamujeme vám, že na základe vládou prijatých mimoriadnych opatrení budú od piatku 13. marca 2020  zatvorené obidve lyžiarske strediská v Zuberci do odvolania.  

Zmena v prímestskej autobusovej doprave -prázdninový režim 16.3. – 27.3.

Publikované dňa: 12.3.2020

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, vládou SR, s cieľom zabránenia šírenia koronavírusu, ktorá okrem iného rozhodla aj o zatvorení škôl a školských zariadení v celej SR, si Vás dovoľujeme informovať o  zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave v celom Žilinskom kraji, v trvaní dvoch týždňov, t. j. od 16….

Oznámenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Publikované dňa: 11.3.2020

Oznamuje Vám, aby v čase krízovej situácie z dôvodu prijatého opatrenia za účelom eliminácie  šírenia nákazy coronavírusu, uchádzači o zamestnanie, ktorí majú stanovený termín kontaktu na ÚPSVR Námestovo – detašované pracovisko Tvrdošín, Zákamenné, nechodili na úrad, ale komunikovali s pracovníkmi úradu telefonický alebo emailom, prípadne posielali dokumenty poštovou zásielkou. Pracovníci úradu budú odpovedať na všetky…

Staršie aktuality »