Covid-19 opatrenia s účinnosťou od 19. 4. 2021

Publikované dňa: 16.4.2021

175. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest vyhlaska_175

176. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky vyhlaska_176

Uznesenie vlády 203_2021 203_2021 (2)

186. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí vyhlaska_186

187. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa vyhlaska_187

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 21. 4. 2021

Publikované dňa: 16.4.2021

Oznamujeme vám, že dňa 21. 4. 2021  v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. bude v časti našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v nasledovnej prílohe: Vyrozumenie…

Predĺženie núdzového stavu od 20. marca 2021

Publikované dňa: 18.3.2021

Predĺženie NS od 20. 03. 2021

Zuberské noviny 2021

Publikované dňa: 1.4.2021

  Zuberské noviny 1/2021 Formát PDF – 1,0 MB            

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

Publikované dňa: 29.3.2021

Oznamujeme vám, že z dôvodu veľkonočných sviatkov  sa vývoz tuhého komunálneho odpadu v našej obci uskutoční v sobotu 3. 4. 2021.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Publikované dňa: 23.3.2021

Vážení občania, v súvislosti so sčítaním obyvateľstva, ktoré prebieha od 15. februára do 31. marca, vás vyzývame, aby ste sa zúčastnili sčítania obyvateľstva. Sčítať sa môžete sami, v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu alebo mobilného telefónu. Vzhľadom na súčasnú situáciu s ochorením COVID 19, sčítanie zatiaľ prebieha len elektronicky. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na…

Sprísnenie COVID-19 opatrení aktualizované 15.3.2021

Publikované dňa: 15.3.2021

Uznesenie vlády SR k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov – sprísnenie COVID-19 opatrení od 03.03.2021

Výzva Polície SR      

Publikované dňa: 8.3.2021

Návrh preventívnych opatrení na ochranu seniorov pred možnými podvodnými konaniami v súvislosti so sčítaním obyvateľov 2021 a ochranu pred podvodmi v súvislosti s ochorením COVID-19

Staršie aktuality »