Kontakt

Publikované dňa: 29.6.2015

Korešpondenčná adresa

Fakturačná adresa

Obecný úrad Zuberec Obec Zuberec
Hlavná 289 Hlavná 289
027 32 Zuberec 027 32 Zuberec
  IČO: 00315036
  DIČ: 2020561917
  VÚB, a. s. Nižná
  č. účtu: 18529332/0200
  IBAN: SK13 0200 0000 0000 1852 9332
  BIC: SUBASKBX

Kontakty

Tel. +421 43 5395 103
Tel. +421 43 5321 020
Fax: +421 43 5395 359

https://www.zuberec.sk

Úradné hodiny
Pondelok 8.00 – 15.00
Utorok 8.00 – 15.00
Streda 8.00 – 15.00
Štvrtok 8.00 – 15.00
Piatok 8.00 – 15.00

Starosta obce
Ing. Vladimír Šiška
Tel. 043 53 95 103
E-mail: starosta@zuberec.sk

Zástupca starostu obce
Eduard Borsík

Kontrolór obce Zuberec
E-mail: kontrolor@zuberec.sk

Samostatní referenti
Ľubomíra Škerdová
Tel. 043 53 95 103
E-mail: obec@zuberec.sk

Mgr. Zuzana Šrobová
Tel. 043 53 21 020
E-mail: ekonomka@zuberec.sk

Mgr. Pavol Šroba
Tel. 043 53 95 103
E-mail: pavolsroba@zuberec.sk

Ing. Jozef Valek
Tel. 043 53 95 103
E-mail: vystavba@zuberec.sk

Turistická informačná kancelária