Kontakt

Publikované dňa: 29.6.2015

 

Korešpondenčná adresa

Fakturačná adresa

Obecný úrad Zuberec Obec Zuberec
Hlavná 289 Hlavná 289
027 32 Zuberec 027 32 Zuberec
IČO: 00315036
DIČ: 2020561917
VÚB, a. s. Nižná
č. účtu: 18529332/0200
IBAN: SK13 0200 0000 0000 1852 9332
BIC: SUBASKBX

Kontakty

Tel. +421 43 5395 103 Tel. +421 43 5321 020 Fax: +421 43 5395 359 http://www.zuberec.sk Úradné hodiny Pondelok 8.00 – 15.00 Utorok 8.00 – 15.00 Streda 8.00 – 15.00 Štvrtok 8.00 – 15.00 Piatok 8.00 – 15.00 Starosta obce Ing. Vladimír Šiška Tel. 043 53 95 103 E-mail: starosta@zuberec.sk Zástupca starostu obce Eduard Borsík Samostatní referenti Ľubomíra Škerdová Tel. 043 53 95 103 E-mail: obec@zuberec.sk Mgr. Zuzana Šrobová Tel. 043 53 21 020 E-mail: ekonomka@zuberec.sk Mgr. Pavol Šroba Tel. 043 53 95 103 E-mail: pavolsroba@zuberec.sk Ing. Jozef Valek Tel. 043 53 95 103 E-mail: vystavba@zuberec.sk Turistická informačná kancelária