Zmena sídla Turistickej informačnej kancelárie

Publikované dňa: 29.10.2019

Oznamujeme vám, že Turistická informačná kancelária je presťahovaná do Domu služieb,

Záhradná 288, Zuberec, tel.: 0903 548 080.