Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Zuberci

Publikované dňa: 25.1.2019

Cieľ: Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov prostredníctvom dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov

Prijímateľ: Obec Zuberec

Nenávratný finančný príspevok: 88 813,53 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 75 491,50 EUR