KLASTER Orava

Publikované dňa: 7.12.2011

Klaster Orava vznikol 10.6.2009 ako združenie cestovného ruchu za účelom spoločného marketingu pre destináciu Orava. Snahou združenia je dostať Oravu na mapu vyhľadávaných európskych destinácií, prezentovať Oravu pod jednou značkou doma aj v zahraničí, vytvárať konkurenicieschopné  produkty cestovného ruchu a koordinovať spoluprácu v regióne. Zakladajúcimi členmi Klastra Orava sa okrem iných stali aj obec Zuberec a spoločnosť TATRAWEST s.r.o. Zuberec.

 

Cieľom združenia je vytvárať pozitívny imidž regiónu pre návštevníkov, investorov a občanov regiónu, organizovať spoločný marketing cestovného ruchu a územia Oravy, zároveň aj spoločnú ponuku kvalitných produktov cestovného ruchu na Orave.

 

Produkty Klastra ORAVA – okrem propagačného materiálu hlavným produktom združenia je ORAVApass. Je to elektronická zľavová karta, ktorá oprávňuje jej držiteľa čerpať zľavy v strediskách a zariadeniach cestovného ruchu na Orave. Aktuálne zľavy a informácie najdete na www.oravapass.sk