Zber železného šrotu

Publikované dňa: 21.4.2020

Základná škola s materskou školou v spolupráci s Obecným úradom Zuberec organizuje zber železného šrotu. Železný šrot sa bude zbierať od stredy 22. 04. do soboty 02.05. 2020 v areáli základnej školy v mieste pred školskou jedálňou. Finačný zisk bude využitý pre športový a záujmový rozvoj žiakov.