Zber železného šrotu

Publikované dňa: 6.11.2018

Základná škola s materskou školou v spolupráci s Obecným úradom Zuberec organizuje zber železného šrotu. Železný šrot sa bude zbierať od zajtra, to je 07.11. do 12.11. to je pondelka budúceho týždňa v areáli základnej školy v mieste pred školskou jedálňou. Finačný zisk bude využitý pre športový a záujmový rozvoj žiakov.