Zber železného šrotu

Publikované dňa: 13.11.2020

Základná škola s materskou školou v spolupráci s Obecným úradom Zuberec organizuje zber železného šrotu. Železný šrot sa bude zbierať od soboty, to je 14. 11. 2020 do 17.11, to je utorka v areáli základnej školy v mieste pred školskou jedálňou. Finačný zisk bude využitý pre športový a záujmový rozvoj žiakov.