Zber železného šrotu

Publikované dňa: 19.4.2019

Základná škola s materskou školou v spolupráci s Obecným úradom Zuberec organizuje zber železného šrotu. Železný šrot sa bude zbierať od stredy, to je 24. 04. do soboty 27. 04. 2019 v areáli základnej školy v mieste pred školskou jedálňou. Finačný zisk bude využitý pre športový a záujmový rozvoj žiakov.