Zber seprarovaného odpadu

Publikované dňa: 24.10.2011

V pondelok 07. 11. 2011 v ranných hodinách sa v našej obci uskutoční zber separovaného odpadu.Zbierať sa budú plasty, sklo, tetrapaky a drobné kovové obaly.

Vrecia so separovaným odpadom je potrebné vyložiť v pondelok hneď ráno pred svoje rodinné domy. Vrecia po vysypaní Vám budú vrátené na ďalšie použitie.

 HARMONOGRAM SEPAROVANÉHO ZBERU v obci Zuberec v roku 2011