Zber separovaného odpadu

Publikované dňa: 10.11.2018

V piatok 30. 11. 2018 v ranných hodinách sa v našej obci uskutoční zber separovaného odpadu. Zbierať sa budú plasty, sklo, tetrapaky a drobné kovové obaly. Vrecia so separovaným odpadom je potrebné vyložiť v piatok hneď ráno pred svoje rodinné domy. Vrecia po vysypaní Vám budú vrátené na ďalšie použitie.

Nasledujúce zbery separovaného odpadu v roku 2018:

Plasty, Sklo, Tetrapaky, Kovové obaly

30.11.2018

28.12.2018

Nasledujúce zbery separovaného odpadu v roku 2018:

ZBER PAPIERA Z DOMÁCNOSTÍ:

31.05.2018

27.08.2018

Harmonogram separovaného zberu na rok 2018