Zber separovaného odpadu

Publikované dňa: 4.10.2021

V piatok 29. 10. 2021 v ranných hodinách sa v našej obci uskutoční zber separovaného odpadu. Zbierať sa budú plasty, sklo, tetrapaky a drobné kovové obaly. Vrecia so separovaným odpadom je potrebné vyložiť v piatok hneď ráno pred svoje rodinné domy. Vrecia po vysypaní Vám budú vrátené na ďalšie použitie.

Nasledujúce zbery separovaného odpadu v roku 2021:

Plasty, sklo, tetrapaky, kovové obaly

26.03.2021

30.04.2021

28.05.2021

25.06.2021

30.07.2021

27.08.2021

24.09.2021

29.10.2021

26.11.2021

27.12.2021

Nasledujúce zbery separovaného odpadu v roku 2021:

ZBER PAPIERA Z DOMÁCNOSTÍ:

01. 07. 2021

30. 09. 2021

Harmonogram separovaného zberu v obci Zuberec na rok 2021