Zber separovaného odpadu

Publikované dňa: 22.6.2020

V piatok 26. 06. 2020 v ranných hodinách sa v našej obci uskutoční zber separovaného odpadu. Zbierať sa budú plasty, sklo, tetrapaky a drobné kovové obaly. Vrecia so separovaným odpadom je potrebné vyložiť v piatok hneď ráno pred svoje rodinné domy. Vrecia po vysypaní Vám budú vrátené na ďalšie použitie.

Nasledujúce zbery separovaného odpadu v roku 2020:

Plasty, sklo, tetrapaky, kovové obaly

26.06.2020

31.07.2020

28.08.2020

25.09.2020

30.10.2020

27.11.2020

29.12.2020

Nasledujúce zbery separovaného odpadu v roku 2020:

ZBER PAPIERA Z DOMÁCNOSTÍ:

30.04.2020

30.07.2020

Harmonogram separovaného zberu v obci Zuberec na rok 2020 – formát PDF