Zber separovaného odpadu

Publikované dňa: 25.1.2019

V piatok 01. 03. 2019 v ranných hodinách sa v našej obci uskutoční zber separovaného odpadu. Zbierať sa budú plasty, sklo, tetrapaky a drobné kovové obaly. Vrecia so separovaným odpadom je potrebné vyložiť v piatok hneď ráno pred svoje rodinné domy. Vrecia po vysypaní Vám budú vrátené na ďalšie použitie.

Nasledujúce zbery separovaného odpadu v roku 2019:

Plasty, sklo, tetrapaky, kovové obaly

01.03.2019

29.03.2019

26.04.2019

24.05.2019

28.06.2019

26.07.2019

23.08.2019

27.09.2019

25.10.2019

29.11.2019

27.12.2019

Nasledujúce zbery separovaného odpadu v roku 2019:

ZBER PAPIERA Z DOMÁCNOSTÍ:

30.05.2019

26.08.2019

Harmonogram separovaného zberu na rok 2018