Zber separovaného odpadu

Publikované dňa: 16.3.2022

V piatok 29. 04. 2022 v ranných hodinách sa v našej obci uskutoční zber separovaného odpadu. Zbierať sa budú plasty, sklo, tetrapaky a drobné kovové obaly. Vrecia so separovaným odpadom je potrebné vyložiť v piatok hneď ráno pred svoje rodinné domy. Vrecia po vysypaní Vám budú vrátené na ďalšie použitie.

Nasledujúce zbery separovaného odpadu v roku 2022:

Plasty, sklo, tetrapaky, kovové obaly

28.01.2022

25.02.2022

25.03.2022

29.04.2022

27.05.2022

24.06.2022

29.07.2022

26.08.2022

23.09.2022

28.10.2022

25.11.2022

23.12.2022

 

ZBER PAPIERA Z DOMÁCNOSTÍ:

30. 06. 2022

29. 09. 2022

Separovaný zber 2022