Zber separovaného odpadu

Publikované dňa: 14.11.2019

V piatok 29. 11. 2019 v ranných hodinách sa v našej obci uskutoční zber separovaného odpadu. Zbierať sa budú plasty, sklo, tetrapaky a drobné kovové obaly. Vrecia so separovaným odpadom je potrebné vyložiť v piatok hneď ráno pred svoje rodinné domy. Vrecia po vysypaní Vám budú vrátené na ďalšie použitie.

Nasledujúce zbery separovaného odpadu v roku 2019:

Plasty, sklo, tetrapaky, kovové obaly

25.10.2019

29.11.2019

27.12.2019

Nasledujúce zbery separovaného odpadu v roku 2019:

ZBER PAPIERA Z DOMÁCNOSTÍ:

26.08.2019