ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Publikované dňa: 3.4.2018

ZŠ s MŠ v Zuberci oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019  sa uskutoční od 02.05. do 16.05.2018. Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie  si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole. Vyplnenú žiadosť, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti a o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, rodičia odovzdajú v materskej škole do 18.05.2018.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ bude rodičom doručené najneskôr do 22.06.2018.Podmienky prijatia do ZŠ