Zápis do materskej školy 2022/2023

Publikované dňa: 20.4.2022

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Zuberec oznamuje, že zápis detí do materskej školy  

na šk. rok 2022/2023 sa uskutoční od 01. mája  do 15. mája 2022.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ bude rodičom doručené najneskôr do  30.06.2022.

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY 2022-2023

PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MŠ 2022-2023 (2)