ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Publikované dňa: 1.5.2021

ZŠ s MŠ v Zuberci po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 01. mája do 15. mája 2021. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ bude rodičom doručené najneskôr do 15.06.2021

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MŠ

Postup podania Žiadosti o