Zákaz vypaľovania suchých trávnatých porastov

Publikované dňa: 10.4.2018

Vzhľadom na každoročný nárast požiarov v jarnom období, upozorňujeme všetkých občanov na zákaz vypaľovania suchých trávnatých porastov.  Nebezpečenstvo vzniku požiaru hrozí tiež pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve.Upozornenie - Nebezpečenstvo vzniku požiaru