Zabezpečte odpad pred medveďmi

Publikované dňa: 25.10.2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia zo dňa 15.7.2021 žiada o súčinnosť pri preventívnych opatreniach súvisiacich s výskytom medveďa hnedého, preventívny režim v zmysle vyhlášky č. 371/2015 (§18 a príloha č. 19).

Reportáž z YouTube kanála NATUR-PACK nájdete na tomto odkaze: https://youtu.be/yEwlkccFwhs

Rozšírenejšiu verziu z portálu dobrenoviny.sk nájdete na tomto odkaze: https://bit.ly/3ov8rWR

Tím NATUR-PACK