Podroháčske folklórne slávnosti

Každoročne, už pravidelne v prvý augustový víkend sa v Zuberci na poľane Brestová konajú Podroháčske folklórne slávnosti. Podroháčske folklórne slávnosti sú koncipované ako trojdňový medzinárodný folklórny festival, ktorého základ tvorí prezentácia ľudovej kultúry. Neďaleko prírodného amfiteátra na Brestovej, v areáli Múzea oravskej dediny, sa počas slávností koná sprievodné podujatie pod názvom „Oravský tradičný jarmok oživených remesiel“. Na jarmoku sa prezentujú ľudoví výrobcovia zo Slovenska aj zo zahraničia so svojimi výrobkami. Podujatie organizované počas vrcholiacej letnej turistickej sezóny veľkou mierou prispieva k oživeniu tradičnej ľudovej výroby a k vzbudeniu záujmu návštevníkov o tradičné výrobky.

Na Podroháčskych folklórnych slávnostiach vystúpi každoročne počas troch dní viac ako tisíc účinkujúcich.

 

Aktuálne info na pfs.zuberec.sk

 

 

XXXVI. Podroháčske folklórne slávnosti 5. – 7. 8. 2011, Zuberec

Publikované dňa: 20.7.2011

OBEC ZUBEREC
Žilinský samosprávny kraj
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
Obecné úrady Oravský Biely Potok a Habovka

pozývajú na

MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL
XXXVI. PODROHÁČSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
Termín konania: 5. – 7. august 2011
Miesto konania: Zuberec – Brestová
Stručná charakteristika podujatia: Podroháčske folklórne slávnosti sú koncipované
ako trojdňový medzinárodný folklórny festival,
ktorého základ tvorí prezentácia tradičnej ľudovej kultúry.

Bližšie informácie: 
Obecný úrad Zuberec
Hlavná 289, 027 32 Zuberec
Tel.: 043/5395103, 043/5321020
Fax: 043/5395359
e-mail: pfs@zuberec.sk

Ideový plagát XXXVI. Podroháčskych folklórnych slávností

Pozvánka na XXXVI. Podroháčske folklórne slávnosti

Programový plagát XXXVI. Podroháčskych folklórnych slávností

Tlačová správa XXXVI. Podroháčskych folklórnych slávností (25.07.2011)

MEDIÁLNI PARTNERI:

  
  
 

 

PODUJATIE REALIZOVANÉ