Zber železného šrotu

Publikované dňa: 3.11.2021

Základná škola s materskou školou v spolupráci s Obecným úradom Zuberec organizuje zber železného šrotu. Železný šrot sa bude zbierať od štvrtka, to je 04. 11. do pondelka 08. 11. 2021 v areáli základnej školy v mieste pred školskou jedálňou. Finačný zisk bude využitý pre športový a záujmový rozvoj žiakov.