Vyhlášky ÚVZ aktualizované 17. 2. 2021, Uznesenie vlády – mapy okresov podľa rizikovosti a stupňov varovania COVIDAUTOMAT, Vstup na územie SR

Publikované dňa: 28.2.2021

VYHLÁŠKA ÚVZ č. 64 Vstup na úzenie Slovenskej republiky ciastka_26_2021

  1. Uznesenie vlády 83_2021

  2. Predĺženie karantényUVZ SR ciastka_19_2021 14 dní karanténa

  3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky vyhláška 41

  4. VYHLÁŠKA  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 vyhláška 42                                                                                                                                                                                                                                        VYHLÁŠKA  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí vyhláška 45                                                                                                                                                                                                                                                              VYHLÁŠKA  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa Vyhláška 47