Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Publikované dňa: 29.8.2018

Informácie pre voliča

Informácia pre voliča – Komunálne voľby 2018

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Počet obyvateľov obce Zuberec

Určenie úväzku starostu, volebného obvodu a počtu poslancov

Určenie úväzku starostu obce Zuberec, volebného obvodu a počtu poslancov

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Elektronická adresa obce Zuberec

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce 2018

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie obce Zuberec