Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Publikované dňa: 10.10.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce – Komunálne voľby 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva – Komunálne voľby 2018

Informácie pre voliča

Informácia pre voliča – Komunálne voľby 2018

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Počet obyvateľov obce Zuberec

Určenie úväzku starostu, volebného obvodu a počtu poslancov

Určenie úväzku starostu obce Zuberec, volebného obvodu a počtu poslancov

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Elektronická adresa obce Zuberec

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce 2018

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie obce Zuberec

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informačná povinnosť prevádzkovateľa – Komunálne voľby 2018