Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Zuberec

Publikované dňa: 26.2.2021

Obec Zuberec v zastúpení starostom obce Ing.Vladimírom Šiškom oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2020.

 Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Zuberec je 46,02%.