Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Zuberec

Publikované dňa: 28.2.2020

Obec Zuberec v zastúpení starostom obce Ing. Vladimírom Šiškom oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2019.

 Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Zuberec je 65,89%.