Upozornenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne počas vykurovacej sezóny

Publikované dňa: 10.12.2018

S príchodom zimy a chladného počasia nastala vykurovacia sezóna a s ňou aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v súčasnosti zaznamenáva zvýšený počet výjazdov k požiarom komínov v rodinných domoch. Tieto požiare spôsobia škody na majetku občanov a vznikajú v dôsledku vyhorenia sadzí v komíne.

Preto opätovne žiadame a vyzývame občanov miest a obcí, aby si skontrolovali komínové teleso a zabezpečili vyčistenie komína od sadzí. Vyčistením komína od sadzí predchádza vzniku požiaru, ktorý hrozí pri vyhorení sadzí v komíne.

Upozornenie Okresného riaditeľstva HaZZ počas vykurovacej sezóny 2018/2019