Odporúčané trasy

1. nenáročné, prechádzkové – vedú po upravených chodníkoch alebo lesných cestách. Nebývajú časovo náročné a ani prevýšenie nebýva veľké. Sú vhodné pre nenáročných turistov, prípadne pre rodiny s deťmi. Medzi nenáročné trasy patria:

2. stredne náročné, mierne namáhavé – vedú vo vysokohorskom prostredí, prekonávajú výrazné prevýšenie, sú časovo náročné. Vhodné sú pre zdatnejších turistov. Medzi stredne náročné patria:

3. náročné – vedú na hrebene, štíty a sedlá. Spravidla sú na nich úseky v náročnom teréne, kde sú miesta zabezpečené reťazami a kramľami a používanie rúk pre udržiavanie rovnováhy je nevyhnutnosťou. Vhodné sú pre skúsených vysokohorských turistov. Pamätajte, že zhoršené poveternostné podmienky a dážď náročnosť každej túry zvyšujú! Medzi náročné patria:

Tri kopy, Baníkov

Publikované dňa: 7.12.2011

Chata Zverovka  – LS Roháče Spálená – Ťatliakova chata – Smutná dolina – Smutné sedlo – Tri kopy – Hrubá kopa – Baníkov – Baníkovské sedlo – Roháčsky vodopád – Adamcuľa – Chata Zverovka

Oblasť: Západné Tatry (sever) – východná časť
Náročnosť: Veľmi náročná vysokohorská túra s veľkým prevýšením. Náročný a exponovaný prechod, na ktorom sú obťažnejšie miesta zabezpečené reťazami. Túra sa neodporúča absolvovať v zlom počasí
Východiskový a cieľový bod: Zverovka  – LS Roháče Sálená(9 km)
Predpokladaný čas: 9 ¼  h.
Prevýšenie: 1 141 m
Uzávera: 1.11 – 15.6.

Vrch Baníkov a Tri kopy ležia na hlavnom hrebeni Roháčov odkiaľ je nádherný a široký výhľad. Zaujímavý svojimi exponovanými časťami čo ho robí najťažšiu trasou v Roháčoch.

Chata Zverovka (1 025) • LS Roháče Spálená • Ťatliakova chata (1 370) • Smutná dolina• Smutné sedlo (1 963) • Tri kopy (2 136) • Hrubá kopa (2 166) • Baníkov (2 178) • Baníkovské sedlo (2 040) • Roháčsky vodopád • Adamcuľa (1 170) • Roháčska dolina • Chata Zverovka.

Od Chaty Zverovka (resp. parkovisko Roháče Spálená) ideme červenou značkou (asfaltová cesta) Roháčskou dolinou k bývalej Ťatliakovej chate. Od bufetu pokračujeme po modrej značke, strmým výstupom Smutnou dolinou až do Smutného sedla 1962 m n. m. Dostaneme sa na hlavný hrebeň, po ktorom budeme pokračovať až do Baníkovského sedla. Zo sedla odbočíme doprava a po červenej značke sutinovým strmším stúpaním ideme na Prvú kopu. Členitým terénom, cez štrbiny a šikmé platne pokračujeme na Druhú a Tretiu kopu – časť trasy je zabezpečená fixnými reťazami. Prechod z Tretej kopy na vrchol Hrubej kopy (2 154 m) nie je taký náročný, odkiaľ sa presunieme do žľabu pod Baníkovskú ihlu. Od žľabu na vrchol Baníkova (2 178 m) nás čaká strmý náročný, exponovaný výstup. Najvyšší vrch Roháčov nám ponúka nádherný výhľad. Z vrcholu schádzame strmým chodníkom do Baníkovského sedla, kde odbočíme doprava a po žltej značke zostupujeme Smutnou dolinou k Roháčskemu vodopádu (1 300 m) na Adamcuľu (1 180 m) až na parkovisko, Chatu Zverovku. Trasu môžeme absolvovať i opačným smerom.