Asistované sčítanie obyvateľov 2021

Publikované dňa: 15.5.2021

Od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021 sa koná asistované sčítanie tých obyvateľov, ktorí sa z rôznych príčin nevedeli, zabudli alebo nemali možnosť sčítať elektronicky. Asistované sčítanie vykonávajú vyškolení asistenti menovaní starostom obce, ktorí sa preukážu  preukazom asistenta sčítania.              

                                                                                                                                                                                                                                                            Prvá možnosť je, že vás sčíta mobilný asistent. Počas doby asistovaného sčítania, zavolajte na obecný úrad číslo telefónu: 043 / 5395 103 alebo pošlite email na obec@zuberec.sk. Pri nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Druhá možnosť je, že sa sčítate osobne na obecnom úrade pomocou stacionárneho asistenta.

Máte teda dve možnosti ako sa asistovane sčítať:

  1. Mobilný asistent, o ktorého požiadate telefonicky alebo emailom

Sčítajte sa s pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi a sčíta doma. V prípade, ak o takúto službu chcete požiadať, zavolajte na č. tel. 043 / 5395 103 alebo pošlite e-mail na obec@zuberec.sk.

  1. Stacionárny asistent na kontaktnom mieste

Sčítajte sa s pomocou stacionárneho asistenta sčítania osobne na kontaktnom mieste, ktorý sa nachádza na Obecnom úrade v Zuberci. Zavolajte na telefónne číslo: 043 / 5395 103 alebo pošlite email na obec@zuberec.sk, kde si dohodnete ďalšie podrobnosti sčítania.