Odporúčané trasy

1. nenáročné, prechádzkové – vedú po upravených chodníkoch alebo lesných cestách. Nebývajú časovo náročné a ani prevýšenie nebýva veľké. Sú vhodné pre nenáročných turistov, prípadne pre rodiny s deťmi. Medzi nenáročné trasy patria:

2. stredne náročné, mierne namáhavé – vedú vo vysokohorskom prostredí, prekonávajú výrazné prevýšenie, sú časovo náročné. Vhodné sú pre zdatnejších turistov. Medzi stredne náročné patria:

3. náročné – vedú na hrebene, štíty a sedlá. Spravidla sú na nich úseky v náročnom teréne, kde sú miesta zabezpečené reťazami a kramľami a používanie rúk pre udržiavanie rovnováhy je nevyhnutnosťou. Vhodné sú pre skúsených vysokohorských turistov. Pamätajte, že zhoršené poveternostné podmienky a dážď náročnosť každej túry zvyšujú! Medzi náročné patria:

Rákoň – Lúčna

Publikované dňa: 7.12.2011

Zverovka chata – Roháčska dolina – Ťatliakova chata – Sedlo Zábrať – Rákoň – Dlhý Úplaz – Lúčna – Látaná dolina – Zverovka chata.
Oblasť: Západné Tatry (sever) – východná časť
Náročnosť: stredne náročná túra
Východiskový a cieľový bod: Zverovka chata (9 km)
Predpokladaný čas: 6 hod.
Prevýšenie: 851 m
Uzávera: 1.11 – 15.6.
Nenáročný turistický prechod po Slovensko – Poľskej hranici s krásnymi výhľadmi na poľské Tatry a hrebeň Roháčov.

Zverovka chata(1 025) • Roháčska dolina • Ťatliakova chata (1 360) • Sedlo Zábrať (1 656) • Rákoň (1 876)• Dlhý Úplaz • Lúčna(1 652) • Látaná dolina• Chata Zverovka.

Z  parkoviska pri Chate Zverovka od smerovníka ideme žltou značkou na rázcestie Zverovka, Ťatliakova chata. Tu sa napojíme na červenú značku a pokračujeme Roháčskou dolinou (asfaltová cesta) okolo poľany Adamcuľa až k bývalej Ťatliakovej chate. Tu môžeme obdivovať krásu Prvého jazera – Ťatliakoveho jazera,  ktoré sa nachádza v nadmorskej výške 1370 m s rozlohou 0,28 ha. Od chaty pokračujeme zelenou značkou, zo začiatku miernejším a neskôr strmým chodníkom do sedla Zábrať (1 656 m). Výstupom do sedla sa dostaneme do vysokohorského prostredia. Odbočíme doprava a po žltom chodníku vystupujeme na prvý vrchol trasy, ktorým je Rákoň (1 876 m). Leží na slovensko – poľskej hranici a ponúka nám nádherný výhľad na panorámu Roháčov a aj poľských Tatier. Z vrcholu odbočíme doľava a modrou značkou prejdeme nenáročný hraničný  hrebeň Dlhého Úplazu až na Lúčnu (1 652 m). Na vrchole sa nachádza kríž pri ktorom sa každoročne koná sv. omša. Odbočíme doľava a po širokom trávnatom chrbte schádzame zo začiatku miernym, neskôr strmým zostupom cez les po zelenej značke do Zadnej Látanej, kde sa napojíme na žltý chodník. Látanej doliny, ktorým zídeme na parkovisko ku Chate Zverovka.