Plátenná nedeľa

Publikované dňa: 16.8.2018

Pripomienkou na časy, kedy bola Orava jedným z hlavných centier plátenníctva na Slovensku, bude Plátenná nedeľa, ktorá sa bude konať v Múzeu oravskej dediny v Zuberci v nedeľu 19. 8. 2018. Počas dňa budú pre návštevníkov pripravené ukážky činností, spojených so spracovaním ľanu, výroby plátna a modrotlače.

Ku slovu sa dostanú aj technické stavby – o 12.00 h sa bude predvádzať lisovanie oleja z ľanových semien v olejárni z Novoti, o 13.00 h to bude hladenie modrotlače vo veličnianskom mangli na konský pohon. Vo folklórnom programe „Plátenný odev Oravcov“ o 14.00 h budú účinkovať folklórne kolektívy Skalniok zo Zubrzyce Górnej (Poľsko), Skorušina z Liesku a Ženská skupina zo Zuberca.
Podujatie je realizované v rámci projektu „Pri ceste na dedine” – v rytme práce dávnych
priemyselných závodov a remeselných dielní č. PLSK.01.01.00-12-0070/16-00,
implementovaný v rámci Projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko
2014 – 2020. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.