Otyň (PL)

Publikované dňa: 15.7.2015

Obec Zuberec podpísala dňa 10. 09. 2007 úvodnú deklaráciu spolupráce s touto obcou. Následne bola dňa 5.12.2008 podpísaná Dohoda o spolupráci, ktorou sa obidve obce dohodli k spolupráci obyvateľov obcí v oblasti samosprávy, športu a kultúry.

Wójt Gminy Otyń – Barbara Wróblewska

Webová stránka gminy Otyń – http://www.otyn.pl