Oznámenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Publikované dňa: 11.3.2020

Oznamuje Vám, aby v čase krízovej situácie z dôvodu prijatého opatrenia za účelom eliminácie  šírenia nákazy coronavírusu, uchádzači o zamestnanie, ktorí majú stanovený termín kontaktu na ÚPSVR Námestovo – detašované pracovisko Tvrdošín, Zákamenné, nechodili na úrad, ale komunikovali s pracovníkmi úradu telefonický alebo emailom, prípadne posielali dokumenty poštovou zásielkou. Pracovníci úradu budú odpovedať na všetky prichádzajúce telefonické hovory aj emailové podania. Dokumenty, ktoré klienti prinesú osobne, budú prebrané pracovníkom úradu hneď vo vstupných priestoroch úradu (recepcia a podateľňa.) Prosíme, berte do úvahy, že v tejto chvíli ide o preventívne opatrenie, ktoré v žiadnom prípade neznamenajú „zatvorenie“ úradu. Opatrenie smerujú k tomu, aby sme eliminovali pohyb klientov na pracoviskách, a chránili tak našich zamestnancov ako aj samotných klientov.

 Mgr. Pavol Barta, Odbor služieb zamestnanosti