Oznámenie o ukončení núdzového stavu

Publikované dňa: 15.6.2020

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 366/2020 zo dňa 10. júna 2020  núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky končí od dňa 14.6.2020, 00:00 hod.Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020