Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 2. 12. 2021

Publikované dňa: 18.11.2021

Oznamujeme vám, že 2. decembra 2021 v čase od 8:00 hod. do 14:30 bude v časti našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v nasledovnej prílohe:

Vyrozumenie