Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 22. a 23. júna 2021

Publikované dňa: 18.6.2021

Oznamujeme vám, že 22.6. 2021 a 23.6.2021 v čase od 8:00 hod. do 16:30 bude v časti našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v nasledovnej prílohe:

Vyrozumenie 22. 6. 2021

Vyrozumenie 23.6.2021