Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 3. mája, 4. mája, 6. mája, 11. mája a 13. mája 2021

Publikované dňa: 8.4.2021

Oznamujeme vám, že 3. 5. 2021 v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod., 4. 5. 2021  v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod., 11. 5. v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod., 13. 5. 2021 v čase od 8:00 hod. do 15:30 bude v časti našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v nasledovných prílohách:

Vyrozumenie 3.5.2021

Vyrozumenie 4.5.2021

Vyrozumenie 6.5.2021

Vyrozumenie 11. 5. 2021

Vyrozumenie 13.5.2021