Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 16.05.2018

Publikované dňa: 17.4.2018

Oznamujeme vám, že dňa 16. 05. 2018 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. bude v časti našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v prílohe tohto oznámenia.

Vyrozumenie SSE-Distribúcia – odstávka EE 16.05.2018