Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.02.2020

Publikované dňa: 20.1.2020

Oznamujeme vám, že dňa 12. 02. 2020 v čase od 8:00 hod. do 15:30 hod. bude v časti našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v nasledovnej prílohe:

Vyrozumenie Stredoslovenská distribučná, a.s. – prerušenie distribúcie elektriny v Zuberci dňa 12.02.2020