Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 23.07.2019 a 21.08.2019

Publikované dňa: 10.8.2019

Oznamujeme vám, že v dňoch 23. 07. 2019 a 21.08.2019 v čase od 8:00 hod. do 15:30 hod. bude v časti našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v prílohách oznámení.

Vyrozumenie Stredoslovenská distribučná, a.s. – prerušenie distribúcie elektriny v Zuberci dňa 23.07.2019

Vyrozumenie Stredoslovenská distribučná, a.s. – prerušenie distribúcie elektriny v Zuberci dňa 21.08.2019