Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1. 12. 2020

Publikované dňa: 13.11.2020

Oznamujeme vám, že dňa 1. 12. 2020 v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. bude v časti našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v nasledovnej prílohe:

Vyrozumenie