Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 09.10.2018

Publikované dňa: 24.9.2018

Oznamujeme vám, že dňa 09. 10. 2018 v čase od 9:00 hod. do 15:30 hod. bude v časti našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v prílohe tohto oznámenia.

Vyrozumenie SSE-Distribúcia – odstávka EE 09.10.2018