Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 18. 2. 2021

Publikované dňa: 26.1.2021

Oznamujeme vám, že dňa 18.2.2021  v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. bude v časti našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v nasledovnej prílohe:Vyrozumenie