Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 03. 07. 2018

Publikované dňa: 18.3.2018

Oznamujeme vám, že dňa 03. 07. 2018 v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. bude v časti našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v prílohe týchto oznámení.

Oznámenie Stredoslovenská distribučná – prerušenie distribúcie EE 03.07.2018