Odporúčané trasy

1. nenáročné, prechádzkové – vedú po upravených chodníkoch alebo lesných cestách. Nebývajú časovo náročné a ani prevýšenie nebýva veľké. Sú vhodné pre nenáročných turistov, prípadne pre rodiny s deťmi. Medzi nenáročné trasy patria:

2. stredne náročné, mierne namáhavé – vedú vo vysokohorskom prostredí, prekonávajú výrazné prevýšenie, sú časovo náročné. Vhodné sú pre zdatnejších turistov. Medzi stredne náročné patria:

3. náročné – vedú na hrebene, štíty a sedlá. Spravidla sú na nich úseky v náročnom teréne, kde sú miesta zabezpečené reťazami a kramľami a používanie rúk pre udržiavanie rovnováhy je nevyhnutnosťou. Vhodné sú pre skúsených vysokohorských turistov. Pamätajte, že zhoršené poveternostné podmienky a dážď náročnosť každej túry zvyšujú! Medzi náročné patria:

Ostrý Roháč

Publikované dňa: 7.12.2011

Zverovka chata • Látaná dolina • sedlo Zábrať  • Rákoň •Volovec (2.063 m) = červená značka • Ostrý Roháč • Plačlivé • Smutné sedlo • Smutná dolina • Ťatliakova chata • Roháčska dolina • Zverovka chata.

Oblasť: Západné Tatry (sever) – východná časť
Náročnosť: veľmi náročná vysokohorská túra s veľkým prevýšením a exponovanými úsekmi, ktoré sú zabezpečené umelými technickými pomôckami.
Východiskový a cieľový bod: Zverovka chata
Predpokladaný čas: 8 ¾  h.
Prevýšenie: 1.088 m
Uzávera: 1.11. – 15.6.

Ostrý Roháč – charakteristický a veľmi zaujímavý dvojvrcholový končiar. Podľa neho je aj označenie celej geografickej časti – Roháče. Vrcholová časť je z pevnej žuly, strmé severné steny a žľaby sú lámavé. Terén je v najťažších úsekoch zaistený reťazami. Túra je vhodná len za dobrého počasia

Zverovka chata (1.030 m) • Látaná dolina • sedlo Zábrať (1.656 m) • Rákoň (1.876 m) •Volovec (2.063 m) • Ostrý Roháč (2.088 m) • Plačlivé (2.125 m) • Smutné sedlo (1.963 m) • Smutná dolina • Ťatliakova chata (1.350 m) • Roháčska dolina • Zverovka chata.

Trasu začíname pri Chate Zverovka odkiaľ sa presúvame do Látanej doliny po žltej turistickej značke (asfaltová cesta) do Zadnej Látanej, až do sedla Zábrať (1 656 m). Výstupom do sedla sa dostaneme do vysokohorského prostredia. Zo sedla vystupujeme na prvý vrchol trasy, ktorým je Rákoň (1 876 m). Leží na slovensko – poľskej hranici. Po krátkom klesaní opäť stúpame modrou značkou na Volove (2 063 m). Panoramatický výhľad z dvojtisícovky sa považuje za najkrajší v Západných Tatrách. Pokračujeme nenáročným zostupom po červenej značke do Jamnického sedla (1 908 m). Za sedlom nás čaká najťažší úsek túry, ktorým je strmé stúpanie po úzkom exponovanom hrebeni na Ostrý Roháč (2 088 m). Najnebezpečnejšie úseky sú zabezpečené fixnými reťazami. Z vrcholu zostupujeme za pomoci rúk do sedla, odkiaľ sa menej náročným kamenným chodníkom a po sutine dostaneme na Plačlivé (2 125 m)  a postupne, skalnatým hrebeňom zostúpime až do Smutného sedla (1 963 m). Modrým značkovaným chodníkom cez Smutnú dolinu zídeme k bývalej Ťatliakovej chate odkiaľ po červenej značke (asfaltovou cestou) schádzame ku chate Zverovka.