Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Publikované dňa: 5.5.2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Dolnom Kubíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresov Dolný Kubín a Tvrdošín od 06.05.2020 od 06:00 hod. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 09.04.2020.

Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne

mjr. Mgr. Dušan Bakoš