Očkovanie proti Covid-19 v HNsP Trstená

Publikované dňa: 25.10.2021

V súlade s prijatými závermi z  rokovania KŠ OÚ Tvrdošín, ktorý zasadal dňa 21. 10. 2021,  Vás informujeme, že očkovanie vakcínou proti COVID-19 prebieha v HNsP Trstená v dňoch:

  • každá streda – od 07:00 hod. do 15:00 hod. pre dospelých – registrovaných aj neregistrovaných
  • každý štvrtok – od 07:00 hod. do 09:00 hod pre deti – registrované aj neregistrované, od 09:00 hod. do 15:00 hod. pre dospelých – registrovaných aj neregistrovaných
  • každý piatok  – od 07:00 hod. do 15:00 hod. pre dospelých – registrovaných aj neregistrovaných