Ochrana úrody a zabezpečenia žatevných prác

Publikované dňa: 8.7.2020

Informatívny materiál spracovaný Prezídiom HaZZ týkajúci sa ochrany úrody a zabezpečenia žatevných prác.

Preventívno_metodický_materiál_ŽATEVNÉ_PRÁCE_2020

Usmernenie_URODA__obce_2020