Obecná knižnica

Publikované dňa: 21.12.2020

Popis služieb:
výpožičky odbornej a krásnej literatúry pre deti a dospelých

Otváracie hodiny mimo turistickej sezóny:
Utorok 15.00 – 17.00
Otváracie hodiny počas turistickej sezóny:
Utorok 15.00 – 17.00

Kontakt:

Obecná knižnica v Zuberci, Námestie sv. Vendelína 530, 027 32 Zuberec
Tel: 043 5395 103

Email: obec@zuberec.sk

 

Fond na podporu umenia v roku 2020 podporil z verejných zdrojov náš projekt „Doplnenie knižničného fondu do Obecnej knižnice v Zuberci“. Vďaka tejto podpore Fondu na podporu umenia vo výške 2000 € a nášho spolufinancovania vo výške 15,53 € sme mohli pre čitateľov našej knižnice nakúpiť 193 nových knižných titulov.

Touto cestou ďakujeme za všetkých našich čitateľov Fondu na podporu umenia za podporu nášho projektu. Našim cieľom je ponúknuť našim čitateľom kvalitnú literatúru a zároveň zvýšiť návštevnosť knižnice.

Fond na podporu umenia v roku 2019 podporil z verejných zdrojov náš projekt „Nákup knižničného fondu do Obecnej knižnice v Zuberci“. Vďaka tejto podpore Fondu na podporu umenia vo výške 1000 € a nášho spolufinancovania vo výške 83,16 € sme mohli pre čitateľov našej knižnice nakúpiť 102 nových knižných titulov.

Touto cestou ďakujeme za všetkých našich čitateľov Fondu na podporu umenia za podporu nášho projektu. Našim cieľom je ponúknuť našim čitateľom kvalitnú literatúru a zároveň zvýšiť návštevnosť knižnice.

Fond na podporu umenia v roku 2018 podporil z verejných zdrojov náš projekt „Nákup knižničného fondu do Obecnej knižnice v Zuberci“. Vďaka tejto podpore Fondu na podporu umenia vo výške 1500 € a nášho spolufinancovania vo výške 113,59 € sme mohli pre čitateľov našej knižnice nakúpiť 159 nových knižných titulov.

Touto cestou ďakujeme za všetkých našich čitateľov Fondu na podporu umenia za podporu nášho projektu. Našim cieľom je ponúknuť našim čitateľom kvalitnú literatúru a zároveň zvýšiť návštevnosť knižnice.

Fond na podporu umenia v roku 2017 podporil z verejných zdrojov náš projekt „Nákup knižničného fondu do obecnej knižnice v Zuberci“. Vďaka tejto podpore Fondu na podporu umenia vo výške 1000 € a nášho spolufinancovania vo výške 96,65 € sme mohli pre čitateľov našej knižnice nakúpiť 112 nových knižných titulov.

Touto cestou ďakujeme za všetkých našich čitateľov Fondu na podporu umenia za podporu nášho projektu. Našim cieľom je ponúknuť našim čitateľom kvalitnú literatúru a zároveň zvýšiť návštevnosť knižnice.

FPU Kniznica - logo