Úradná tabuľa obce

Publikované dňa: 30.6.2021

Zmluvy

Rok 2011, 2012-2021

Objednávky

Rok 2011, 2012-2021

Faktúry

Rok 2011, 2012-2021

 
Verejná vyhláška Štátnych lesov Tatranského národného parku Tatranská Lomnica č. ŠLT-OPDR-2021/50-1504 zo dňa 23.06.2021 – výzva na usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom so zoznamom vlastníkov (zverejnené 30.06.2021)
 
 
Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby s upustením od ústneho pojednávania zvolané Obcou Zuberec pod číslom 195/2021-24Z zo dňa 11.06.2021 na stavbu “11167 – Zuberec-Prte: zahustenie trafostanice” (zverejnené 15.06.2021)
 
 
Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania zvolané Obcou Habovka pod číslom 194/2021-25Z zo dňa 11.06.2021 na stavbu “Zuberec-verejné osvetlenie – Hrady za Milotínom(zverejnené 15.06.2021)

15062021_VerejnaVyhlaska_Osvetlenie Hrady

 

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania zvolané Obcou Habovka pod číslom 181/2021-26Z zo dňa 11.06.2021 na stavbu “Zuberec-verejné osvetlenie – Prte II(zverejnené 15.06.2021)

15062021_VerejnaVyhlaska_Osvetlenie Prte