Komisie

Publikované dňa: 29.11.2018

Finančná komisia

Predseda: Mgr. Lucia Šrobová Lexmann
Členovia:

 

Komisia cestovného ruchu, obchodu a služieb

Predseda: Patrik Matištík
Členovia:

 

Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku

Predseda: Ing. Rastislav Fandák
Členovia:

 

Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže

Predseda: Pavol Šuriňák
Členovia:

 

Komisia sociálna a zdravotná

Predseda: Daniela Žuffová
Členovia: