Komisie

Publikované dňa: 28.9.2017

Finančná komisia

Predseda: Ing. Marcel Pardek
Členovia:

Ing. Juraj Majerčák, Ing. Vladimír Kováľ, Mgr. Lucia Šrobová Lexmann, Mgr. Gabriela Zámborská, Mgr. Pavol Šroba, Mgr. Zuzana Šrobová, Ing. Ľubica Šimičáková, Ing. Marián Železník, Ing. Rastislav Fandák

Komisia cestovného ruchu, obchodu a služieb

Predseda: Patrik Matištík
Členovia:

Ing. Rastislav Fandák, Ľubomír Kováľ, Ing. Martin Motyčák, Mgr. Zuzana Pilarčíková, Mgr. Michaela Harmatová, Ing. Ján Mikulovský, Ing. Vladimír Kováľ

Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku

Predseda: Ing. Juraj Majerčák
Členovia:

Ing. Marcel Pardek, Marián Šroba, Rastislav Blažek, Ing. Jozef Valek, Eduard Borsík

Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže

Predseda: Mgr. Lucia Šrobová Lexmann
Členovia:
Mgr. Marta Šimičáková, Mgr. Kamila Šišková, Mgr. Richard Janoštín, Mgr. Alžbeta Paľová, Rudolf Žuffa

 

Komisia sociálna a zdravotná

Predseda: Daniela Žuffová
Členovia:

Ľubomíra Škerdová, Mária Šišková, Anna Pardeková, Mgr. Anna Blažeková, Ing. Vladimír Žák