Komisie

Publikované dňa: 26.6.2020

Finančná komisia

Predseda:
Členovia: Mgr. Zuzana Šrobová, Ing. Martin Urban, Ing. Róbert Kovalčík, Mgr. Pavol Šroba

 

Komisia cestovného ruchu, obchodu a služieb

Predseda: Patrik Matištík
Členovia:Mgr. Zuzana Pilarčíková, Mgr. Michaela Harmatová, Ing. Róbert Kovalčík, Ing. Martin Urban, Tomáš Borsík a Šimon Šveláň

 

Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku

Predseda: Ing. Rastislav Fandák
Členovia: Ing. Jozef Valek, Ing. Juraj Majerčák, Ing. Marcel Pardek, Marian Šroba, Rastislav Blažek a Eduard Borsík 

 

Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže

Predseda: Pavol Šuriňák
Členovia: Martin Filek, Mgr. Marta Šimičáková, Mgr. Richard Janoštín a Rudolf Žuffa

 

Komisia sociálna a zdravotná

Predseda: Daniela Žuffová
Členovia: Ľubomíra Škerdová, Mária Šišková, Anna Pardeková, Klementína Šišková, Antónia Šuriňáková, Antónia Pilarčíková, Anna Valeková, Mária Skurčáková a Mgr. Eva Janoštínová