Mimoriadne opatrenia obce Zuberec – aktualizácia 20.05.2020

Publikované dňa: 7.4.2020

Vážení občania,

na základe vládou prijatých opatrení v súvislosti so šírením nebezpečného koronavírusu sa od dnes na 14 dní zakazuje maloobchodný predaj tovaru a služieb okrem predajní potravín, lekárni a predajní zdravotníckych pomôcok, drogérií, pohonných hmôt a palív, novinových stánkov, predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, prevádzok telekomunikačných operátorov, poštových, bankových a poisťovacích služieb, donáškových služieb a e-shopov. Všetky ostatné obchody a prevádzky poskytujúce služby musia byť zatvorené.

Všetkým osobám, ktoré sa vracajú zo zahraničia naďalej platí povinná 14-dňová domáca izolácia, ktorá sa ale vzťahuje už na všetky osoby bývajúce s nimi v spoločnej domácnosti. Zásobovanie nevyhnutnými tovarmi si tieto domácnosti zabezpečia prostredníctvom príbuzných, v krajnom prípade sa môžu obrátiť o pomoc na starostu obce na č.t. 0910 888 278. Aj tu však treba dodržiavať karanténu, to znamená, že nemôže dôjsť ku kontaktu osôb v karanténe s osobou, ktorá im prinesie tovar.

Všetkým v záujme ochrany zdravia odporúčame, aby sa čo najmenej pohybovali mimo svojich domácností. Nie sú vhodné rodinné návštevy, návštevy ihrísk a detských ihrísk. Obchod s potravinami navštevujte len v nevyhnutnej miere a aj tu odporúčame ochranné rúška, aj podomácky vyrobené, alebo aspoň provizórnu ochranu tváre (navlhčená vreckovka, šál a pod.). Nedotýkajte sa zbytočne vyloženého tovaru. Pri odchode z domácnosti a pri návrate si dôkladne umývajte ruky.

Zároveň Vám oznamujeme, že Obecný úrad prechádza do obmedzeného režimu. Aby sa predišlo šíreniu nákazy prerušuje sa až do odvolania výber dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov. Zamestnanci obce prechádzajú podľa potreby na prácu v uzamknutom úrade, na prácu z domu resp. do pracovnej pohotovosti a vykonávať sa budú len mimoriadne úkony, ktoré neznesú odklad. V takomto prípade kontaktujte starostu obce na telefónom na č. 0910 888 278 alebo e-mailom na adrese obec@zuberec.sk, starosta@zuberec.sk.

Obec Zuberec vyzýva všetkých ľudí, ktorí sa nachádzajú v našej obci k zodpovednosti a nepodceňovaniu situácie spojenej so šírením koronavírusu. Zároveň vyzývame všetkých k dodržiavaniu opatrení vydaných Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky

Obec zabezpečuje výrobu ochranných  rúšok pre zuberských dôchodcov, a bude ich doručovať priebežne podľa možností výroby.

Obec Zuberec vyzýva ubytovateľov, aby počas platnosti preventívnych opatrení mimoriadnej situácie neposkytovali ubytovacie služby pre hostí a turistov

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie výziev. Je to v záujme zdravia nás všetkých

Obec Zuberec

Podrobné informácie a usmernenia sú pravidelne zverejňované na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR: www.uvzsr.sk

19_05_2020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_0119_

05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia

19_05_2020_final_opatrenia_ruska

final_navrh_statna_karantena_15_05

207_2020

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo dňa 06.04.2020 (o pohybe ľudí)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 04.04.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19_šiesta aktualizácia – 30.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ 5. aktualizácia

Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020

Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok 16-03-2020

10 odporúčaní pri COVID-19

COVID-19_Čo robiť ak ste chorý

COVID-19_Osoby s vyšším rizikom ochorenia

COVID-19_Pomoc sebe a druhým