Súťaž Dobrovoľných hasičských zborov – 11.9.

Publikované dňa: 8.9.2016

Dobrovoľný hasičský zbor v Zuberci a Obecný úrad v Zuberci Vás pozývajú v nedeľu 11.9.2016 popoludní na súťaž Dobrovoľných hasičských družstiev.

Hasičská Súťaž začne o 13.00 hodine Súťažou Hornooravskej hasičskej ligy.

Po nej bude pokračovať hasičská súťaž podľa pravidiel Dobrovoľnej požiarnej ochrany o pohár starostu obce Zuberec.

Srdečne Vás všetkých pozývame v nedeľu popoludní do Zuberca na športové ihrisko pod Grápu.