Tipy na výlety

Historické pamiatky

Prírodné zaujímavosti

Vodné atrakcie

 

Historické pamiatky

Publikované dňa: 20.4.2011

Múzeum oravskej dediny

Východiskový bod: Zuberec
muzeum.zuberec.sk
muzeum@zuberec.sk
043 5395 149
Múzeum sa nachádza pod Západnými Tatrami v oblasti Roháčov. Patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá na Slovensku. Areál je rozčlenený na niekoľko častí: Dolnooravský rínok, Hornooravská ulica, Goralské lazy, Kostol s cintorínom a Mlynisko. Každá časť sústreďuje charakteristické typy stavieb ľudovej architektúry regiónu. Areálom preteká horský potok Studená, z ktorého je napojený vodný náhon pre mlyn a valchu. Bohatá etnografická expozícia a chov domácich zvierat približuje návštevníkom život oravského ľudu v minulosti.
Otvorené – celoročne (október – máj = pondelok zatvorené)

Vápenka 

Východiskový bod: Zuberec
Pozostatky z vápennej pece, kde sa v minulosti pálilo vápno sa nachádzajú v priestoroch Vápenice čo je asi 30 minút od horného konca Zuberca, smerom na Úplazíky. V minulosti vápenníctvo slúžilo ako doplnková činnosť popri poľnohospodárstve čo vylepšovalo životnú situáciu obyvateľov. Koncom 19. storočia boli vybudované malé vápenné pece v predhorí masívu Sivého vrchu. Tieto pece boli primitívne piecky vykurované drevom, v ktorých sa pálilo vápno len pre miestnu potrebu. Využívané boli hlavne na bielenie vnútorných stien drevených domov, pece, piecky a podmurovky domov. V roku 1900 bola vybudovaná väčšia vápenná pec, ktorá bola obecným majetkom. Zo spodnej časti bola pec dvojkomorová a v hornej časti bola zúžená v tvare násypného valca. V jednej z komôr sa založil oheň z dreva a uhlia a v druhej sa urobila obmurovka z vápencových skál, do ktorej sa hádzali vápencové kamene až do úplného zaplnenia. Po zapálení pec mohla pracovať neustále za stáleho dopĺňania paliva a vápenca a zároveň odoberania vypáleného vápna. Ľudia v Studenej doline mali drevené domy a bielilo sa len dva krát do roka – na Vianoce a Veľkú noc. Z tohto dôvodu pec postupne zanikala. Ešte pred prvou svetovou vojnou ukončila svoju činnosť natrvalo. V pálení vápna sa ešte pokračovalo ale už len v malých peciach. Posledné vápno sa vypálilo v roku 1961.

Oravský hrad

Východiskový bod: Oravský Podzámok (30 km od Zuberca)
www.oravamuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk
Oravský hrad je najnavštevovanejším hradom na Slovensku. Nachádza sa v obci Oravský Podzámok. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z 13. storočia. Postupným budovaním a prestavbami sa stal dokladom rôznych stavebných štýlov, od románskeho slohu, cez gotiku, renesanciu, baroko až po romantizmus. Okrem historickej prehliadky hradu návštevníci môžu vidieť obnovenú prírodovednú, etnografickú expozíciu, expozíciu zbraní a mnoho iných zaujímavostí. Skvostom hradu je Kaplnka sv. Michala.

Oravská lesná železnica

Východiskový bod: Oravská Lesná (60 km od Zuberca)
www.oravamuzeum.sk
olz@oravamuzeum.sk
otvorené celoročne
Úzkorozchodná lesná železnica je jedinečná a unikátna nielen v Európe, ale aj vo svete. Spája oravský región s kysuckým. Nachádza sa v katastri obce Oravská Lesná. Návštevníci majú možnosť zoznámiť sa nielen s históriou oravského komposesorátu, ťažbou a prepravou dreva, ale hlavne na úseku takmer 4 km zažiť nevšednú jazdu

Františkova huta:

Východiskový bod: Podbiel (12 km od Zuberca)
Predmetom ochrany je jedinečný pozostatok továrenskej haly, vysokej pece a niektorých zariadení (hámor, prívodný a odpadový kanál, dúchadlová komora atď.).

 

 

 

Slanický ostrov umenia

Východiskový bod: Oravská priahrada – Slanická Osada (28 km od Zuberca)
www.oravskagaleria.sk
ogaleria@nextra.sk,
orgaldk@vuczilina.sk
043 586 32 12
Slanický ostrov umenia sa nachádza v prekrásnej scenérii uprostred Oravskej priehrady.  Lokalizované sú tu stále expozície tradičného umenia zo zbierok Oravskej galérie.  Z piatich osád, ktoré navždy zmizli pod vodou priehrady sa ako ostrov zachovalo iba návršie s barokovým kostolom a kalváriou, ktoré v minulosti tvorilo dominantu Slanice. V interiéri kostola sa nachádza expozícia „Tradičná ľudová plastika a maľba“ a v exteriéri vzniklo lapidárium „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia“.

Oblazy

Východiskový bod: Kvačianska dolina (12 km od Zuberca)
Mlyn a gátrová píla sú sprístupnené celoročneTechnická pamiatka, ktorá sa nachádza v Kvačianskej doline predstavuje storočnú gátrovú pílu a technológiu mlynu.

Vlkolínec 

Východiskový bod: Vlkolínec (55 km od Zuberca) 

Trvalo obývaná obec, ktorá je zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

Galéria Márie Medveckej

Východiskový bod: Tvrdošín (22 km od Zuberca)

Drevený gotický kostolík 

Východiskový bod: Tvrdošín (22 km od Zuberca)
043 5322 167
msksts@orava.sk
www.tvrdosin.sk
Drevený kostolík patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky na Orave a je zapísaný v UNESCO. Drevený gotický kostol pochádza z prvej polovice 15. storočia..

Artikulárny drevený kostol zo 17. storočia

Východiskový bod: Leštiny (45 km od Zuberca)
Celodrevený artikulárny kostol, ktorý je vidno z každého príchodu do obce.

Celodrevený artikulárny kostol

Východiskový bod: Svätý kríž (42 km od Zuberca)

Archeoskanzen Havránok 

Východiskový bod: Liptovská Mara (30 km od Zuberca)
Keltské múzeum.