Súťaž dobrovoľných hasičských družstiev

Publikované dňa: 31.8.2018

Dobrovoľný hasičský zbor v Zuberci a Obecný úrad v Zuberci Vás pozývajú v nedeľu 2. 9. 2018 popoludní na súťaž Dobrovoľných hasičských družstiev. Hasičská súťaž začne o 13.00 hodine 8. kolom súťaže Hornooravskej hasičskej ligy. Po nej bude pokračovať hasičská súťaž podľa pravidiel Dobrovoľnej požiarnej ochrany „O pohár starostu obce Zuberec“. Srdečne Vás všetkých pozývame v nedeľu popoludní na športové ihrisko pod Grápu.