Doplnenie knižničného fondu do Obecnej knižnice v Zuberci s podporou Fondu na podporu umenia

Publikované dňa: 20.12.2019

Fond na podporu umenia v roku 2019 podporil z verejných zdrojov náš projekt „Doplnenie knižničného fondu do Obecnej knižnice v Zuberci”. Vďaka tejto podpore Fondu na podporu umenia vo výške 1000 € a nášho spolufinancovania vo výške 83,16 € sme mohli pre čitateľov našej knižnice nakúpiť 102 nových knižných titulov.

Touto cestou ďakujeme za všetkých našich čitateľov Fondu na podporu umenia za podporu nášho projektu. Našim cieľom je ponúknuť našim čitateľom kvalitnú literatúru a zároveň zvýšiť návštevnosť knižnice.