Zber železného šrotu

Publikované dňa: 7.11.2017

ZŠ s MŠ Zuberec vyhlasuje zber kovového šrotu. Šrot sa bude zhromažďovať na priestranstve pri škole. Zber sa uskutoční od 6.11. – 10.11.2017. Výťažok bude využívaný na športové a iné aktivity žiakov.