Zber železného šrotu

Publikované dňa: 29.4.2021

Základná škola s materskou školou v spolupráci s Obecným úradom Zuberec organizuje zber železného šrotu. Železný šrot sa bude zbierať od stredy, to je 28. 04. do pondelka 03. 05. 2021 v areáli základnej školy v mieste pred školskou jedálňou. Finačný zisk bude využitý pre športový a záujmový rozvoj žiakov.