Štatistika obce

Publikované dňa: 2.5.2011

Demografický vývoj počtu obyvateľov od roku 1995 – 2005

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Počet obyv. 1688 1701 1696 1726 1713 1741 1755 1776 1812 1815 1835
Ženy 823 834 841 853 870 880 896 911 919 933 939
Muži 788 798 807 819 824 840 857 869 882 891 896
Prisťahovaní 20 19 11 19 6 20 18 22 35 15 16
Odsťahovaní 22 18 23 6 23 9 25 16 13 20 3
Narodení 29 21 16 24 22 26 33 27 21 23 11
Zomrelí 16 9 9 7 18 9 12 12 7 15 4
Ročný % vývoj +0,77 -0,294 +1,769 -0,76 +1,635 +0,804 +1,197 +2,027 +0,166 +1,102

Počet obyvateľov za posledných 10 rokov vzrástol o 8,7 %. Od roku 1995 do roku 2005 sa zvýšil počet obyvateľov o 147 obyvateľov. Tendencia je – znižovanie počtu narodených, ale zvyšuje sa počet prisťahovaných do obce. Sú to najmä mladé rodiny, ktorých aspon jeden člen pochádza z obce a bol odsťahovaný z dôvodu sobáša. V súčasnosti s rozvojom cestovného ruchu a s rozvojom výstavby rodinných domov v našej obci sa veľa občanov vracia späť do obce.