Covid 19 – opatrenia platné od 1. 10. 2020

Publikované dňa: 1.10.2020

Opatrenia na zabránenie šírenia Covid 19 platné od 1. októbra 2020:

30_09_2020_opatrenie 76942020_prevadzky_a_HP

NV_2020_269_HM

Opatrenie 76932020-hranice

Opatrenie78522020_rúška