Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2010

Publikované dňa: 26.5.2011

Uznesenie č. 01/2010 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.01.2010 Uznesenie č. 02/2010 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.04.2010 Uznesenie č. 03/2010 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.05.2010 Uznesenie č. 04/2010 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.06.2010 Uznesenie č. 05/2010 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.07.2010 Uznesenie č. 06/2010 zo zasadnutia…

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2009

Publikované dňa: 26.5.2011

Uznesenie č. 01/2009 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.01.2009 Uznesenie č. 02/2009 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.02.2009 Uznesenie č. 03/2009 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.04.2009 Uznesenie č. 04/2009 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.06.2009 Uznesenie č. 05/2009 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.08.2009 Uznesenie č. 06/2009 zo zasadnutia…

Uznesenia zo zasadnutia obecného zasadnutia v roku 2008

Publikované dňa: 26.5.2011

Uznesenie č. 01/2008 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.01.2008 Uznesenie č. 02/2008 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.03.2008 Uznesenie č. 03/2008 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.05.2008 Uznesenie č. 04/2008 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.06.2008 Uznesenie č. 05/2008 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.08.2008 Uznesenie č. 06/2008 zo zasadnutia…

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2007

Publikované dňa: 26.5.2011

Uznesenie č. 1/2007 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.1.2007 Uznesenie č. 2/2007 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.2.2007 Uznesenie č. 3/2007 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.3.2007 Uznesenie č. 4/2007 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.4.2007 Uznesenie č. 5/2007 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.5.2007 Uznesenie č. 6/2007 zo zasadnutia…

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2006

Publikované dňa: 26.5.2011

Uznesenie č. 7/2006 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.12.2006