Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2021

Publikované dňa: 10.8.2021

UZNESENIE zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 09. 02. 2021 UZNESENIE z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 25. 02. 2021 UZNESENIE z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 29. 04. 2021 UZNESENIE z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 24. 06. 2021 UZNESENIE z 21….

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2020

Publikované dňa: 31.12.2020

UZNESENIE z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 05. 03. 2020 UZNESENIE z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 07. 05. 2020 UZNESENIE z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 25. 06. 2020 UZNESENIE zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 03. 09. 2020 UZNESENIE z 15….

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2019

Publikované dňa: 16.12.2019

UZNESENIE z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 28. 02. 2019 UZNESENIE zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 09. 05. 2019 UZNESENIE z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 13. 06. 2019 UZNESENIE zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 27. 06. 2019 UZNESENIE zo 7….

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2018

Publikované dňa: 17.12.2018

Uznesenie č. 01/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 03. 2018 Uznesenie č. 02/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. 04. 2018 Uznesenie č. 03/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 06. 2018 Uznesenie č. 04/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. 07. 2018 Uznesenie č. 05/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva…

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2017

Publikované dňa: 15.12.2017

Uznesenie č. 01/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09. 03. 2017 Uznesenie č. 02/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. 03. 2017 Uznesenie č. 03/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. 04. 2017 Uznesenie č. 04/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31. 05. 2017 Uznesenie č. 05/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva…

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2016

Publikované dňa: 15.12.2016

Uznesenie č. 01/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 02. 2016 Uznesenie č. 02/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. 03. 2016 Uznesenie č. 03/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 05. 2016 Uznesenie č. 04/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 06. 2016 Uznesenie č. 05/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva…

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2015

Publikované dňa: 19.12.2015

Uznesenie č. 01/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. 01. 2015 Uznesenie č. 02/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. 02. 2015 Uznesenie č. 03/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 04. 2015 Uznesenie č. 04/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 05. 2015 Uznesenie č. 05/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva…

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2014

Publikované dňa: 24.12.2014

Uznesenie č. 01/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.01.2014 Uznesenie č. 02/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.02.2014 Uznesenie č. 03/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.03.2014 Uznesenie č. 04/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.06.2014 Uznesenie č. 05/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.07.2014 Uznesenie č. 06/2014 zo zasadnutia…

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2013

Publikované dňa: 19.12.2013

Uznesenie č. 01/2013 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.02.2013 Uznesenie č. 02/2013 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.03.2013 Uznesenie č. 03/2013 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.04.2013 Uznesenie č. 04/2013 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.05.2013 Uznesenie č. 05/2013 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.06.2013 Uznesenie č. 06/2013 zo zasadnutia…

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2012

Publikované dňa: 17.12.2012

Uznesenie č. 01/2012 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.01.2012 Uznesenie č. 02/2012 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.04.2012 Uznesenie č. 03/2012 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.06.2012 Uznesenie č. 04/2012 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.07.2012 Uznesenie č. 05/2012 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.09.2012 Uznesenie č. 06/2012 zo zasadnutia…