Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2019

Publikované dňa: 16.5.2019

UZNESENIE z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 28. 02. 2019 UZNESENIE z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec zo dňa 09. 05. 2019

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2018

Publikované dňa: 17.12.2018

Uznesenie č. 01/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 03. 2018 Uznesenie č. 02/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. 04. 2018 Uznesenie č. 03/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 06. 2018 Uznesenie č. 04/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. 07. 2018 Uznesenie č. 05/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva…

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2017

Publikované dňa: 15.12.2017

Uznesenie č. 01/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09. 03. 2017 Uznesenie č. 02/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. 03. 2017 Uznesenie č. 03/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. 04. 2017 Uznesenie č. 04/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31. 05. 2017 Uznesenie č. 05/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva…

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2016

Publikované dňa: 15.12.2016

Uznesenie č. 01/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 02. 2016 Uznesenie č. 02/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. 03. 2016 Uznesenie č. 03/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 05. 2016 Uznesenie č. 04/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 06. 2016 Uznesenie č. 05/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva…

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2015

Publikované dňa: 19.12.2015

Uznesenie č. 01/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. 01. 2015 Uznesenie č. 02/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. 02. 2015 Uznesenie č. 03/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 04. 2015 Uznesenie č. 04/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 05. 2015 Uznesenie č. 05/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva…

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2014

Publikované dňa: 24.12.2014

Uznesenie č. 01/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.01.2014 Uznesenie č. 02/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.02.2014 Uznesenie č. 03/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.03.2014 Uznesenie č. 04/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.06.2014 Uznesenie č. 05/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.07.2014 Uznesenie č. 06/2014 zo zasadnutia…

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2013

Publikované dňa: 19.12.2013

Uznesenie č. 01/2013 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.02.2013 Uznesenie č. 02/2013 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.03.2013 Uznesenie č. 03/2013 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.04.2013 Uznesenie č. 04/2013 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.05.2013 Uznesenie č. 05/2013 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.06.2013 Uznesenie č. 06/2013 zo zasadnutia…

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2012

Publikované dňa: 17.12.2012

Uznesenie č. 01/2012 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.01.2012 Uznesenie č. 02/2012 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.04.2012 Uznesenie č. 03/2012 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.06.2012 Uznesenie č. 04/2012 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.07.2012 Uznesenie č. 05/2012 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.09.2012 Uznesenie č. 06/2012 zo zasadnutia…

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2011

Publikované dňa: 1.2.2012

Uznesenie č. 01/2011 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.02.2011 Uznesenie č. 02/2011 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.04.2011 Uznesenie č. 03/2011 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.06.2011 Uznesenie č. 04/2011 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.07.2011 Uznesenie č. 05/2011 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.09.2011 Uznesenie č. 06/2011 zo zasadnutia…

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2010

Publikované dňa: 26.5.2011

Uznesenie č. 01/2010 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.01.2010 Uznesenie č. 02/2010 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.04.2010 Uznesenie č. 03/2010 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.05.2010 Uznesenie č. 04/2010 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.06.2010 Uznesenie č. 05/2010 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.07.2010 Uznesenie č. 06/2010 zo zasadnutia…